שלמה המלך 26 תל אביב

שלמה המלך 26 תל אביב

בביצוע

שלמה המלך 26 תל אביב

פרויקט הריסה ובניה חדש.
במסגרת הפרויקט ייהרסו 6 דירות ישנות וייבנה בניין בוטיק חדש ובו 11 יחידות דיור. הפרויקט קיבל היתר בניה.