מרים החשמונאית 22-24 | תל אביב

מרים החשמונאית 22-24 | תל אביב

תכנון ורישוי

מרים החשמונאית 22-24 תל אביב

פרויקט הריסה ובניה חדשה ברובע.

במסגרת הפרויקט ייהרס הבניין הישן אשר כולל 15 דירות וייבנה בניין חדש בן 8 קומות מעל 2 קומות חניון תת קרקעי  ובו 30 דירות.