“אנחנו באים מעולם של תכנון, ואנו רואים בו מרכיב חשוב מאוד, שמשפיע על איכות החיים של הדיירים לאורך שנים רבות”